Vítejte v Německu

Pro větší vstřícnost k rodinám v Sasku

Každodenní život > Sociální interakce

Kde lze splnit jinými lidmi?

V téměř všech německých měst, okresů a komunitách existuje mnoho příležitostí pro rekreační aktivity kde potkáte nové lidi. Německo je velmi kulturně bohatá země, a proto je domovem mnoha muzeí a atrakcí. Také téměř v každém městě najdete divadlo, operu a četné události kolem hudby a umění.

Ti, kteří mají rádi Sport najdou širokou škálu regionálních sportovních klubů míč a taneční sport nebo exotičtější nabídek jako jóga nebo karate. Speciální nabídky pro azyl nebo lidé s nízkými příjmy mnoha kulturních institucí a sdružení. Informace o tom lze obvykle nalézt na webových stránkách.

Phrases

Chci sportovat.

Ich möchte Sport machen.

Chci hrát fotbal / basketbal / Házená / volejbal.

Ich möchte Fußball / Basketball / Handball / Volleyball … spielen.

Jaký druh sportu přidružení jsou tady?

Welche Sportvereine gibt es hier?

Jak lze požádat o asociace sportu?

Wie kann ich einem Sportverein beitreten?

Je nutné platit za členství v tomto sdružení sport?

Kostet die Mitgliedschaft in diesem Sportverein Gebühren?

Kde lze dostat do kontaktu s jinými lidmi v tomto regionu?

Wo kann ich in dieser Region Menschen kennenlernen?

Jaký volný čas nabízí, má tento region?

Welche Freizeitangebote bietet (Name des Landkreises/der Stadt)?

zobrazit