Καλως ΗΡΘΑΤΕ στην Γερμανια

For more family friendliness in Saxony

Μετανάστευση και Μετανάστευσης

Advert

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για ορισμένο ή μόνιμο καθεστώς παραμονής στην ΕΕ και ειδικότερα στη Γερμανία. Όλες οι μορφές άδειας έχουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι σχετικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν άνευ όρων και πρέπει να τεκμηριώνεται γραπτώς. Να διαμένουν χωρίς χαρτιά στην ΕΕ είναι ένα έγκλημα. Εκτός από την άμεση απέλαση μπορεί να επιβληθεί επίσης κυρώσεις για την παραβίαση αυτή.

Η άδεια διαμονής είναι πάντα περιορισμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να ανανεωθεί. Μόνο η άδεια εγκατάστασης που δίνει το δικαίωμα να ζουν μόνιμα στην ΕΕ. Θα πάρετε συνήθως την άδεια εγκατάστασης, όταν έχετε μια έγκυρη άδεια διαμονής για πέντε χρόνια. Θα πρέπει, επίσης, το γλωσσικό επίπεδο Β1 στα γερμανικά και η απόδειξη ότι με ένα κατάλληλο τεστ.