Välkommen till Tyskland

For more family friendliness in Saxony

Migration och invandring

Advert

Det finns flera sätt för en begränsad eller permanent bosatt status i EU och i synnerhet i Tyskland. Alla tillståndsformulär har olika villkor. De relevanta villkoren är att uppfylla villkoren och måste dokumenteras skriftligt. Att bo utan dokumentation i EU är ett brott. Förutom den omedelbara utvisningen kan även straff för denna överträdelse åläggas.

Ett uppehållstillstånd är alltid begränsat i tid och måste förnyas. Endast bosättningstillståndet ger rätt att leva permanent i EU. Du får vanligtvis bosättningsgodkännande när du har ett giltigt uppehållstillstånd i fem år. Du behöver också språknivå B1 på tyska och bevisa det genom ett lämpligt test.