به آلمان خوش آمدید

For more family friendliness in Saxony

به آلمان خوش آمدید

شما به ادغام مناسب در آلمان نیاز دارید؟ شما در جستجوی اطلاعات رسمی در منطقه هستید؟ برنامه خوش آمدید آلمان تمام اطلاعات مورد علاقه در مورد زندگی در آلمان را ارائه می دهد. این یک راهنمای عملی است. این فرآیندهای مهاجرت و ادغام را توضیح می دهد و مخاطبین مطابق را فراهم می کند. علاوه بر این شما راهنمایی مفید برای زندگی روزمره خود را در محیط جدید خود خواهید یافت.

از لیست شهرها و ایالت های خود را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به محلی را در مورد افراد و منابع تماس بگیرید. شما در مورد همه موضوعات، مشاوره و راهنمایی واجد شرایط دریافت می کنید. این برنامه در چندین زبان در دسترس است که می توانید در هر زمان تغییر دهید. ما امیدواریم که این برنامه یک پشتیبانی مفید برای شما در زندگی روزمره شما باشد و اگر شما آن را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنید، خوشحال خواهیم شد.

These regions are also available as websites