Welkom in Duitsland

Voor meer gezinsvriendelijkheid in Saksen

Over de welkomstapp Duitsland

Weergave

In 2015 zijn ongeveer een miljoen mensen uit verschillende landen en om verschillende redenen naar Europa en vooral Duitsland gevlucht. Ook in 2016 is de vluchtelingenstroom niet afgenomen als gevolg van aanhoudende oorlogen en vervolgingen. Iets vergelijkbaars wordt verwacht in 2017, omdat de redenen waarom mensen vluchten uit hun thuisland helaas niet zijn veranderd. De mensen die hier aankomen zijn nu onze nieuwe buren - sommige tijdelijk en sommigen voor altijd. Daarom is het belangrijk dat we allemaal deze mensen helpen hun weg te vinden en zich in Duitsland te vestigen.

De Welcome App Germany - geïnitieerd door HeiReS® (afkorting van Heinrich & Reuter Solutions GmbH) - is bedoeld om te helpen met oriëntatie en integratie in Duitsland. De app biedt gedetailleerde informatie over belangrijke algemene onderwerpen over het leven en het dagelijks leven in Duitsland. Dit wordt gecombineerd met een toegevoegde waarde van lokale contacten en contactadressen van de verschillende gebieden in de lokale habitats.

Taalbarrières kunnen vaak misverstanden veroorzaken en daarom snel tot conflicten leiden. Alle informatie daaromheen wordt daarom doorgegeven in de moedertaal van de mensen die hier aankomen. Belangrijke informatie over het leven in Duitsland wordt voornamelijk gegeven als een afdruk wanneer mensen in een gemeente zijn aangekomen. Informatie verspreiden over digitale media zoals smartphones is veel zinvoller en bereikt mensen op een directere manier. Ongeveer 80% van de vluchtelingen heeft een smartphone of toegang tot één, omdat het een centraal medium is voor oriëntatie en informatie, en om contact te houden met hun thuisland. Daarom is een app met de mogelijkheid om informatie voortdurend bij te werken en uit te breiden op de juiste manier.

De informatie in de welkomstapp is niet alleen relevant en nuttig voor vluchtelingen. Het dagelijks leven in openbare instanties en adviescentra kan efficiënter zijn wanneer het gaat om mensen die goed geïnformeerd zijn. Op deze manier kan tijd voor voorlopige informatie en hun vertalingen worden opgeslagen. De Welcome App Duitsland biedt het grootste voordeel aan de verschillende gebruikersgroepen wanneer zoveel mogelijk steden en provincies eraan deelnemen. Alleen door deze regionale eigenaardigheden kan de lokale toegevoegde waarde effect hebben.

De eerste stap van vrijwillige integratie bestaat uit het begrijpen van informatie met behulp van digitale media. De tweede stap is dialoog en concrete interactie met lokale collega's binnen gemeenschappen. De derde stap kan leiden tot een positieve multiculturele coëxistentie door een beter begrip van anderen en een gevoel van saamhorigheid.